Tuyển dụng

 • 25 Java Fresher hot

  Ngày đăng: 11/04/2018 Hạn nộp: 10/06/2018

  Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về Java/Javascript trong thời gian 2-3 tháng;

  25 Java Fresher
 • [Up to $1200] 03 Java Developers Urgent

  Ngày đăng: 24/04/2018 Hạn nộp: 31/05/2018

  Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.

 • Process QA Urgent

  Ngày đăng: 23/04/2018 Hạn nộp: 30/05/2018

  • Áp dụng các quy trình phù hợp với dự án phát triển công nghệ. • Tham gia vào đánh giá để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối...

 • [Up to $1500] Sharepoint Developer (Senior, Leader) Urgent

  Ngày đăng: 23/04/2018 Hạn nộp: 30/05/2018

  Tham gia quá trình thiết lập, cấu trúc các hệ thống Sharepoint cho khách hàng Nhật Bản và Việt Nam

 • 05 Python Developers Urgent

  Ngày đăng: 05/04/2018 Hạn nộp: 15/05/2018

  • Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật từ công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế hệ thống. • Nghiên cứu công nghệ...

 • 10 Python Fresher hot

  Ngày đăng: 11/04/2018 Hạn nộp: 10/05/2018

  Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về Java/Javascript trong thời gian 2-3 tháng; Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty sau khi được đào...

 • 02 System Analysis Engineer Urgent

  Ngày đăng: 23/04/2018 Hạn nộp: 30/04/2018

  - Participate in pre-sales activities and internal initiatives as required - Manage multiple activities across multiple projects simultaneously

 • 05 Lập trình viên PHP Urgent

  Ngày đăng: 12/04/2018 Hạn nộp: 30/04/2018

  Lập trình chính trong một dự án lớn gia công phần mềm sử dụng PHP cho khách hàng Nhật.

  05 Lập trình viên PHP
 • [Upto $1200] Senior Front-End Developer

  Ngày đăng: 12/04/2018 Hạn nộp: 30/04/2018

  Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng HTML/CSS cho khách hàng Nhật.

 • Senior Designer Urgent

  Ngày đăng: 05/04/2018 Hạn nộp: 30/04/2018

  Đưa ra các ý tưởng và thiết kế UI/UX theo yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ bộ phận truyền thông thiết kế các ấn phẩm trong các event của...

Back to top
Hỗ trợ trực tuyến