Tuyển dụng

 • Process QA Urgent

  Ngày đăng: 27/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  • Áp dụng các quy trình phù hợp với dự án phát triển công nghệ. • Tham gia vào đánh giá để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối...

 • PHP Team Leader Urgent

  Ngày đăng: 27/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Lập trình chính trong dự án lớn gia công phần mềm sử dụng PHP cho khách hàng Nhật

 • QA/ Tester Manager (Tiếng Nhật N2) Urgent

  Ngày đăng: 27/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

   Chịu trách nhiệm quản lý nghiệp vụ, công việc của bộ phận Quản lí chất lượng Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của dự án để lập kế...

 • 05 Lập trình viên DotNet Urgent

  Ngày đăng: 20/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.

 • [Up to $1500] Sharepoint Developer (Senior, Leader) Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Tham gia quá trình thiết lập, cấu trúc các hệ thống Sharepoint cho khách hàng Nhật Bản và Việt Nam

 • [Upto $1200] Senior Front-End Developer Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng HTML/CSS cho khách hàng Nhật.

 • 03 AWS Engineer Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  - Tham gia vào dự án từ công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế hệ thống, nghiên cứu công nghệ sử dụng Amazon Web Services. - Tham...

 • [Up to $2500] Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật BrSE Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Nhật Bản.

  [Up to $2500] Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật BrSE
 • 03 PHP Developers Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Lập trình chính trong một dự án lớn gia công phần mềm sử dụng PHP cho khách hàng Nhật.

  03 PHP Developers
 • QA/Tester Leader Tiếng Nhật (Hà Nội, Đà Nẵng) Urgent

  Ngày đăng: 19/11/2018 Hạn nộp: 31/12/2018

  Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của dự án để lập kế hoạch chi tiết cho test team, và quản lý tiến độ của team.

Back to top
Hỗ trợ trực tuyến