Tuyển dụng

 • 02 Designer Partime [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 21/07/2017 Hạn nộp: 15/08/2017

  Làm việc với bộ phận Sales/Marketing để lên Concept và Visual cho các dự án

 • Chuyên Viên Marketing [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 11/05/2017 Hạn nộp: 10/05/2017

   Phụ trách branding marketing, product marketing và 1 phần truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện

 • Java Project Manager [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 11/05/2017 Hạn nộp: 10/05/2017

  Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án sử dụng công nghệ java, quản lý và điều hành các hoạt động của dự án

 • Chuyên viên Tuyển dụng [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 12/04/2017 Hạn nộp: 30/04/2017

  Làm việc với các Phòng ban, các cán bộ quản lý có liên quan trong công ty để xác định và làm rõ các yêu cầu tuyển dụng. Lập và...

  Chuyên viên Tuyển dụng
 • Web Designer [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 04/04/2017 Hạn nộp: 28/04/2017

  - Thiết kế UI/UX cho các website theo yêu cầu từ bên Nhật - Các thiết kế khác theo yêu cầu của Team leader

 • Chuyên viên Kiểm thử phần mềm [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 31/03/2017 Hạn nộp: 15/04/2017

  Có kinh nghiệm Test được cả web và mobile. Có thể thao tác thành thục với SQL

 • Project Manager (PHP) [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 03/03/2017 Hạn nộp: 15/03/2017

  Quản lý và điều hành các hoạt động của dự án, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các công...

 • PHP Technical Leader (Product) [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 18/03/2017 Hạn nộp: 28/02/2017

  - Nghiên cứu và đánh giá chi tiết cách phát triển các dự án công nghệ theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận; - Họp, trao đổi và đưa...

 • Lập trình viên HTML/ CSS [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 02/02/2017 Hạn nộp: 15/02/2017

  Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng HTML/ CSS cho khách hàng Nhật.

 • Auto Tester Tiếng Nhật [ Hết hạn ]

  Ngày đăng: 14/12/2016 Hạn nộp: 31/12/2016

  - Thiết kế testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm bằng auto test -...

Back to top
Hỗ trợ trực tuyến