Tư vấn chiến lược CNTT

Tư vấn chiến lược CNTT

Ứng dụng CNTT vào quản lý, sản xuất là xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển cho doanh nghiệp và tổ chức. Ứng dụng CNTT bao gồm:
 • Đầu tư cơ sở về CNTT
 • Ứng dụng các công cụ, phần mềm vào quá trình quản lý, sản xuất nhằm làm tăng năng suất lao động tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao về chất lượng, giá cả.
 • Duy trì và triển khai các hoạt động đào tạo, giáo dục thường xuyên với đội ngũ quản lý và nhân viên trong việc vận hành các hệ thống CNTT nhằm làm giảm thiểu các rủi ro.
Thấu hiểu điều đó, CO-WELL Châu Á luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức trong việc thiết lập một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện. Dịch vụ của CO-WELL bao gồm:
 • Tìm hiểu yêu cầu, đánh giá hiện trạng
 • Đề xuất kiến trúc giải pháp, xây dựng phương án khả thi
 • Tư vấn lựa chọn giải pháp, lựa chọn nhà thầu
 • Giám sát, kiểm soát chất lượng dự án
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn:
 • Tư vấn các Dịch vụ trực tuyến như: media, đặt chỗ, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến.
 • Tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng giải pháp cho chính phủ trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, hành chính công.
 • Tư vấn xây dựng phần mềm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN
CHO CO-WELL asia

Bạn có nhu cầu tư vấn chiến lược CNTT hay gửi CV apply tuyển dụng, hãy để lại lời nhắn.

Gửi thông tin
Back to top